TMC ร่วมหารือแนวทางพัฒนาอาชีพให้ชีวิตหลังพ้นโทษ

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2563 ดร.โฆสิต สุวินิจจิต คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ได้เข้าร่วมหารือถึงแนวทางการออกแบบโครงสร้างและการบริหารจัดการเรือนจำอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ในโอกาสนี้คุณกมลกานต์ นิลตะสุวรรณ กรรมการผู้จัดการและทีมงานบริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมเสนอแนวทางในฐานะผู้ประกอบการภาคเอกชนที่มีการว่าจ้างนักโทษภายในเรือนจำในส่วนของพนักงาน  Call Center ให้กับองค์กร

หลังจากประชุมหารือได้มีการเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ Call Center ภายในทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง ธัญบุรี คลอง 5 โดยคณะผู้เยี่ยมชมได้ให้ความสนใจในโครงการเป็นอย่างมาก

ภาพบรรยากาศการเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานภายในทัณฑสถาน

ภาพบรรยากาศการเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานภายในทัณฑสถาน

ภาพบรรยากาศการเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานภายในทัณฑสถาน

ภาพบรรยากาศการเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานภายในทัณฑสถาน

ภาพบรรยากาศการเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานภายในทัณฑสถาน

ภาพบรรยากาศการเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานภายในทัณฑสถาน

ภาพบรรยากาศการเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานภายในทัณฑสถาน

ภาพบรรยากาศการเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานภายในทัณฑสถาน