กันยายน 2563 หน่วยงาน Outsourced Contact Center (OCC) ภายใต้ บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ TMC ได้ก้าวขึ้นไปอีกระดับ โดยได้รับการรับรอบมาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้านระบบการจัดการคุณภาพ (Quality Management Systems) ซึ่งมีส่วนช่วยในการควบคุมคุณภาพงานบริการ มีการจัดการที่ดีภายในองค์กร และสามารถดึงศักยภาพของพนักงานออกมาได้อย่างสูงสุด เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และตอกย้ำความพร้อมที่จะพัฒนาเพื่อเป็นที่ 1 ในใจลูกค้าและสายงานคอลเซนเตอร์

บรรยากาศการทำงาน

TMC OCC ยกระดับบริการ ด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2015 ครอบคลุมทุกบริการ Call Center
TMC OCC ยกระดับบริการ ด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2015 ครอบคลุมทุกบริการ Call Center
TMC OCC ยกระดับบริการ ด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2015 ครอบคลุมทุกบริการ Call Center
TMC OCC ยกระดับบริการ ด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2015 ครอบคลุมทุกบริการ Call Center
TMC OCC ยกระดับบริการ ด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2015 ครอบคลุมทุกบริการ Call Center
TMC OCC ยกระดับบริการ ด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2015 ครอบคลุมทุกบริการ Call Center
TMC OCC ยกระดับบริการ ด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2015 ครอบคลุมทุกบริการ Call Center