อ่านต่อ

และมีมาตรฐาน รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของลูกค้า เราจึงพัฒนาบริการ
ให้คลอบคลุมทุกกลุ่มผู้ใช้มากยิ่งขึ้น

ผู้นำด้าน Outsourced Contact Center
ให้บริการ Call Center อย่างครบวงจร
และมีมาตรฐาน รวดเร็ว
และตอบสนองความต้องการของลูกค้า
เราจึงพัฒนาบริการ
ให้คลอบคลุมทุกกลุ่มผู้ใช้มากยิ่งขึ้น
ผู้นำด้าน Outsourced Contact Center
ให้บริการ Call Center อย่างครบวงจร
อ่านต่อ

Outsourced Contact Center

TMC Outsourced Contact Center ให้บริการลูกค้าด้าน Call Center อย่างครบวงจร และมีมาตรฐาน โดยบริษัทที่ ว่าจ้างไม่ต้องลงทุนค่าใช้จ่ายระบบ

  • ศูนย์บริการด้านระบบคอลเซ็นเตอร์ มีพื้นที่กว้างขวาง
  • มีการจัดโซนอย่างเป็นระบบ
  • ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยทุกห้องปฏิบัติการ
  • ระบบจัดการคอลเซ็นเตอร์ที่ทันสมัย และได้มาตรฐาน

งานบริการรับสายโทรเข้า

Inbound Services

General Services Information ศูนย์บริการสอบถามข้อมูลเรื่องสินค้าและบริการ
Help Desk ศูนย์ให้ความช่วยเหลือของสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ
Complaint handling ศูนย์รับเรื่องคำร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
Order Taking ศูนย์รับสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์และออนไลน์

บริการของเรา

Outsourced Contact Center ให้บริการลูกค้าด้าน Call Center อย่างครบวงจร และมีมาตรฐาน โดยบริษัทที่ว่าจ้างไม่ต้องลงทุนใช้จ่ายระบบ และพนักงาน

งานบริการโทรออก

Outbound Services

Telemarketing โทรออกไปเพื่อหากลุ่มเป้าหมายเพื่อนำเสนอ เชิญชวน เกี่ยวกับสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มยอดขาย
Telesales โทรออกไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำเสนอขายสินค้าหรือบริการ
Tele survey โทรออกไปเพื่อสอบถามถึงความพึงพอใจ ตามที่บริษัทผู้ว่าจ้างต้องการ

งานบริการ Online

Non-voice Services

Non-voice Services เป็นช่องทางที่ลูกค้าติดต่อผ่านออนไลน์ E-mail, Chat, Social Network (Facebook, Line)
Order processing online ศูนย์บริการรับคำสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
Complaint handling online ศูนย์บริการรับเรื่องคำร้องเรียนผ่านออนไลน์
Technical Support online ศูนย์บริการช่วยเหลือทางเทคนิคผ่านออนไลน์
Customer Service online ศูนย์บริการหลังการขายผ่านออนไลน์
AI Chat bot ให้บริการต่างๆผ่านระบบ

บริการปรับปรุงฐานข้อมูล

Data Cleansing Services

การตรวจสอบและลบข้อมูลที่ซ้ำกัน
การเพิ่มรายละเอียดที่ขาดหายไป เช่น ชื่อและนามสกุล วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์ และรหัสไปรษณีย์ เป็นต้น
การระบุและแก้ไขข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือล้าสมัย

บริการให้เช่าพื้นที่และระบบ Call Center

Facilities rental Services

ให้บริการพื้นที่สำนักงานและระบบ Contact Center ที่มีความทันสมัย พร้อมด้วยอุปกรณ์สำหรับงาน Call Center และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

Outsourced Contact Center

TMC Outsourced Contact Center ให้บริการลูกค้าด้าน Call Center อย่างครบวงจร และมีมาตรฐาน โดยบริษัทที่ ว่าจ้างไม่ต้องลงทุนค่าใช้จ่ายระบบ

Our Benefits

ให้บริการครอบคลุมในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ

Telecommunication

ให้บริการสอบถามข้อมูล ให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาและรับเรื่องผู้ใช้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ

Food Delivery & Order Talking

รับคำสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ เว็บไซต์และจัดส่งคำสั่งซื้อไปยังหน้าร้าน

Automobile Dealer & Leasing

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ ประสานงานนัดหมายนำรถศูนย์ ให้บริการ 24 ชม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง