TMC ร่วมหารือแนวทางพัฒนาอาชีพให้ชีวิตหลังพ้นโทษ
เทเลอินโฟ มีเดีย มอบรางวัลให้ทีมงานเสริมขวัญกำลังใจในการทำงาน