ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีสายพันธุ์ใหม่เข้ามา บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงาน และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด บริษัทฯ ได้จัดสรรให้พนักงานทุกคน รวมถึงทีมที่ปรึกษาโฆษณา YellowPages ให้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 3 เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้ามากขึ้น

อย่างไรก็ตาม เราก็ยังคงปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด เช่น สวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ และรักษาระยะห่างในระหว่างพูดคุยกับลูกค้า ขอให้ลูกค้าเชื่อมั่นในความปลอดภัยของทีมที่ปรึกษาโฆษณา YellowPages เพราะลูกค้าทุกท่านเปรียบเสมือนญาติพี่น้องของเราเช่นกัน

สุดท้ายนี้ บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) ขอส่งกำลังใจให้ลูกค้าทุกท่านร่วมกันฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน เราจะสู้เคียงข้าง และขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจ และเลือกใช้บริการกับ YellowPages ในทุกสถานการณ์

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บมจ.เทเลอินโฟ มีเดีย
โทร. 02-262-8888 ต่อ 8264
อีเมล: marketing@teleinfomedia.co.th
เว็บไซต์: www.teleinfomedia.co.th, www.yellowpages.co.th