Wish You Merry Christmas & Happy New Year. May the treasures and pleasures of Christmas be with you. Merry Christmas!

Wish You Merry Christmas & Happy New Year. May the treasures and pleasures of Christmas be with you. Merry Christmas!

บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งผู้บริหารและทีมงาน ขอส่งความสุขและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว...

ทีมงาน YellowPages รับวัคซีนครบ 2 เข็ม สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า

ทีมงาน YellowPages รับวัคซีนครบ 2 เข็ม สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 บริษัท เทเลอินโฟ มีเดืย จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงาน และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด...

TMC และ ADV ร่วม ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้ ปีวัวทอง 2564

TMC และ ADV ร่วม ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้ ปีวัวทอง 2564

  ณ อาคารวานิช 2 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ ทีเอ็มซี และ บริษัท เอดีเว็นเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ...

TMC OCC ร่วมบริจาคในโครงการเติมฝัน ปันน้ำใจ ให้น้องจากใจเพื่อนพี่น้อง ปีที่ 5

TMC OCC ร่วมบริจาคในโครงการเติมฝัน ปันน้ำใจ ให้น้องจากใจเพื่อนพี่น้อง ปีที่ 5

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม 2563 หน่วยงาน Outsourced Contact Center (OCC) ภายใต้ บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ TMC ร่วมกับ “กลุ่ม...

TMC ร่วมหารือแนวทางพัฒนาอาชีพให้ชีวิตหลังพ้นโทษ

TMC ร่วมหารือแนวทางพัฒนาอาชีพให้ชีวิตหลังพ้นโทษ

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2563 ดร.โฆสิต สุวินิจจิต คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม...

เทเลอินโฟ มีเดีย มอบรางวัลให้ทีมงานเสริมขวัญกำลังใจในการทำงาน

เทเลอินโฟ มีเดีย มอบรางวัลให้ทีมงานเสริมขวัญกำลังใจในการทำงาน

เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมมอบรางวัล Top Sales ประจำปี 2019 ให้แก่ทีมงานฝ่าย...

TMC Outsourced Contact Center ได้รับความสนใจจากสื่อต่างชาติ ถึงการปรับตัวในภาวะโควิด

TMC Outsourced Contact Center ได้รับความสนใจจากสื่อต่างชาติ ถึงการปรับตัวในภาวะโควิด

บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ TMC (บริษัทในเครือ AIS) ได้ให้บริการ Call Center บน Cloud ด้วยระบบของ Tikal Call Center...