เรื่อง

TMC ร่วมหารือแนวทางพัฒนาอาชีพให้ชีวิตหลังพ้นโทษ