ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 บริษัท เทเลอินโฟ มีเดืย จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงาน และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด บริษัทได้จัดสรรให้พนักงานทุกคน รวมถึงทีมที่ปรึกษาโฆษณา YellowPages ให้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดครบจำนวน 2 เข็มเป็นที่เรียบร้อย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า
แม้ว่าเราจะได้รับวัคฉีดโควิดครบ 2 เข็มแล้ว เราก็ยังคงปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการระบาดอย่างเคร่งครัด เช่น สวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ และรักษาระยะห่างในระหว่างพูดคุยกับลูกค้า ขอให้ลูกค้ามั่นใจในความปลอดภัย เพราะลูกค้าทุกท่านเปรียบเสมือนญาติพี่น้องของเราเช่นกัน
บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) ขอส่งกำลังใจให้ลูกค้าทุกท่านร่วมกันฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน เราจะสู้เคียงข้าง และขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจ YellowPages ในทุกสถานการณ์

ทีมงาน YellowPages รับวัคซีนครบ 2 เข็ม สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า
ทีมงาน YellowPages รับวัคซีนครบ 2 เข็ม สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า
ทีมงาน YellowPages รับวัคซีนครบ 2 เข็ม สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า
ทีมงาน YellowPages รับวัคซีนครบ 2 เข็ม สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า
ทีมงาน YellowPages รับวัคซีนครบ 2 เข็ม สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า
ทีมงาน YellowPages รับวัคซีนครบ 2 เข็ม สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า
ทีมงาน YellowPages รับวัคซีนครบ 2 เข็ม สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า
ทีมงาน YellowPages รับวัคซีนครบ 2 เข็ม สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า
ทีมงาน YellowPages รับวัคซีนครบ 2 เข็ม สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า
ทีมงาน YellowPages รับวัคซีนครบ 2 เข็ม สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า
ทีมงาน YellowPages รับวัคซีนครบ 2 เข็ม สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า
ทีมงาน YellowPages รับวัคซีนครบ 2 เข็ม สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า