เทเลอินโฟ มีเดีย มอบรางวัลให้ทีมงานเสริมขวัญกำลังใจในการทำงาน

เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมมอบรางวัล Top Sales ประจำปี 2019 ให้แก่ทีมงานฝ่าย Digital Marketing Consultant ที่สามารถทำผลงานได้ตามเป้าหมายของบริษัทประจำปี 2019  โดยได้รับเกียรติจาก คุณกมลกานต์ นิลตะสุวรรณ Managing Director   และ คุณอิทธิชัย วานิชเจริญวงศ์  Digital Marketing Consultant Manager เป็นผู้มอบ โล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน  2 รางวัล ได้แก่

  • รางวัล Top Sales ประจำปี 2019 พนักงานที่สามารถทำยอดขายได้สูงสุดประจำปี คือ

    คุณพลวัฒน์   วัฒนะเลิศรัตน์

  • รางวัล Top New ประจำปี 2019 พนักงานที่สามารถจัดหาลูกค้ารายใหม่ได้มากที่สุด คือ

    คุณพลวัฒน์   วัฒนะเลิศรัตน์  และ คุณมนัญชยา ปูไฝ

ทั้งนี้เพื่อตอบแทนความตั้งใจในการทำงานและความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่ Digital Marketing

Consultant อย่างเต็มที่ ที่จะช่วยมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกท่าน

เทเลอินโฟ มีเดีย มอบรางวัลให้ทีมงานเสริมขวัญกำลังใจในการทำงาน เทเลอินโฟ มีเดีย มอบรางวัลให้ทีมงานเสริมขวัญกำลังใจในการทำงาน เทเลอินโฟ มีเดีย มอบรางวัลให้ทีมงานเสริมขวัญกำลังใจในการทำงาน