รับสมัครผู้จัดส่งสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง และวารสารต่างๆของบริษัทฯ

บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด(มหาชน) ต้องการรับสมัครผู้จัดส่งสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง และวารสารต่างๆของบริษัทฯ เป็นงานรับเหมาแจกจ่ายสมุดฯ ตามเขตต่างๆในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
รายละเอียดหนังสือที่จะดำเนินการแจกจ่าย

1. สมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง  เขตนครหลวง (กรุงเทพฯและปริมณฑล) แจกจ่ายให้กับบริษัท, ส่วนงานราชการ, บ้านพักอาศัยทั่วไปในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
2. สมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง เขตภูมิภาค (ทั่วประเทศ ยกเว้นเขตนครหลวง) แจกจ่ายให้กับบริษัท, ส่วนราชการ, บ้านพักอาศัยในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ
3. สมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง ฉบับภาษาอังกฤษ แจกจ่ายให้กับกลุ่มโรงแรมในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
4. หนังสืออร่อยดอทคอม, อร่อยทั่วไทย เป็นวารสารแนะนำร้านอาหารอร่อย  แจกจ่ายให้กับรถยนต์ส่วนบุคคล, ห้างสรรพสินค้า, อาคารสำนักงาน และสี่แยกใหญ่ๆ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
คุณสมบัติผู้จัดส่ง
1. ต้องมีรถขนส่งเป็นกระบะบรรทุกมีหลังคา พร้อมเด็กติดรถในการเดินแจกสมุดฯ
2. มีความชำนาญเส้นทางในพื้นที่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีพื้นที่ในการจัดเก็บสมุดโทรศัพท์ไม่น้อยกว่า 30 ตรม. (ต้องมิดชิดสามารถป้องกันฝนได้)
4. ต้องวางเงินค้ำประกัน 20% ของมูลค่างานทั้งหมด ในวันทำสัญญาก่อนเริ่มงานแจกจ่าย (เป็นเงินสด หรือ แบงค์การันตี)
ท่านใดสนใจ กรุณาจัดทำจดหมายแนะนำประสบการณ์ทำงานและแผนงานการแจกจ่าย พร้อมแนบรูปถ่ายรถบรรทุก, โกดังจัดเก็บสมุดฯ และทีมงาน (ถ้ามี)
ส่งไปรษณีย์มาที่
บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1126/2  อาคารวานิช 2 ชั้น 28
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
(วงเล็บมุมซองสมัครตัวแทนแจกจ่ายสมุดโทรศัพท์)

หรือส่งมาทาง Email : pattama@teleinfomedia.co.th
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่ายทีมงาน, ยานพาหนะที่ใช้ในการแจกจ่าย, สถานที่จัดเก็บสมุดฯ
4. จดหมายแนะประสบการณ์ทำงานและแผนงานการแจกจ่าย  (ระบุพื้นที่ที่ต้องการสมัคร  เช่น เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ให้ระบุเป็นเขตพื้นที่ หรือในส่วนภูมิภาคให้ระบุเป็นจังหวัง พร้อมเสนอราคาค่าแจกจ่ายต่อเล่ม)
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ 02-262-8888 ต่อ 8021, 8026, 8027 (ติดต่อแผนกจัดส่ง)
distribution-recruitment-515x350