บมจ.เทเลอินโฟ มีเดีย ร่วมงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 จัดโดย บมจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บมจ.เทเลอินโฟ มีเดีย บริษัทย่อยภายใต้ บมจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ เข้าร่วมงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พร้อมออกบูธนำเสนอสินค้าและบริการ อาทิ สมุดหน้าเหลืองไทยแลนด์ เยลโล่เพจเจส, คู่มือ Factory Supply Guide, คู่มือ Builder & Construction Guide และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมเปิดตัวบริการใหม่แก่ผู้ถือหุ้นได้ชมเป็นครั้งแรกกับบริการ Enterprise Business Management Solutions (EBMS) ระบบบริหารจัดการสินค้าขนาดใหญ่ ช่วยจัดการรายการสินค้าได้มากถึง 1 ล้านรายการ พร้อมเชื่อมต่อสู่โลกออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานขายได้รวดเร็วแม่นยำ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก