สมุดหน้าเหลืองเพิ่มคุณค่า มอบกระดาษให้กลุ่ม Recycle Paper Products

นายชุติเดช ปริญฐิติภา กรรมการผู้จัดการ บมจ. เทเลอินโฟ มีเดีย ผู้จัดทำสมุดหน้าเหลืองไทยแลนด์ เยลโล่เพจเจส และเว็บไซต์ www.yellowpages.co.th ได้มอบสมุดหน้าเหลืองฉบับเก่า จำนวน 1,000 เล่ม ให้แก่กลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์กระดาษสาน (กลุ่ม Recycle Paper Products) ซึ่งเป็นกลุ่มแม่บ้านและคนชราที่มีภูมิลำเนาใน จ.นนทบุรี และกลุ่มฟื้นฟูผู้พิการจาก จ.เลย อย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปี เพื่อร่วมสนับสนุนการนำกระดาษเก่ามาผลิตเป็นสินค้าหัตถกรรมต่างๆ อาทิ ตะกร้า แจกัน กล่องใส่ของ ฯลฯ อันเป็นการช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับกระดาษเหลือใช้ ช่วยเหลือสังคมและผู้พิการให้สามารถสร้างรายได้ในชุมชนต่อไป

 

 

 

recycle-paper-products-04-poster