ทีเอ็มซี ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ตามเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒

ทีเอ็มซี ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ตามเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒ โดยคุณกมลกานต์ นิลตะสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปต้อนรับปีใหม่ไทยเสริมศิริมงคลแก่องค์กร

โดยทั้งผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมแต่งกายแบบไทยๆ ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และเลี้ยงฉลองกันอย่างสนุกสนาน
เป็นขวัญและกำลังใจต่อการเริ่มศักราชใหม่อย่างมีความสุข