TMC ร่วมเปิดตัวโครงการ “ดิจิทัล เทมเปิ้ล ไทยแลนด์”

TMC ร่วมเปิดตัวโครงการ “ดิจิทัล เทมเปิ้ล ไทยแลนด์”
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ บริษัท อีสแวร์ จำกัด และสำนักพระพุทธศาสนา (พศจ.) จังหวัดนครปฐม ได้ร่วมลงนาม MOU ในโครงการ “ดิจิทัล เทมเปิ้ล ไทยแลนด์ ” ณ วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม
พศจ.นครปฐม เป็นจังหวัดนำร่อง จังหวัดแรกในประเทศไทย ที่เข้าร่วมโครงการ ดิจิทัล เทมเปิ้ล ไทยแลนด์ โดยนำข้อมูลของวัดลงบนแอปพลิเคชั่นของ IsWhere เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมให้ทั้งชาวไทยและต่างชาติ

แอปพลิเคชั่นนี้ นำจุดเด่นของ Google map ด้านการระบุตำแหน่ง และ facebook ด้านการอัพเดทข้อมูลข่าวสาร มารวมกัน เพื่อให้วัดสามารถอัพเดทข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา ทาง บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) ดีใจที่ได้เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยเหลือในการนำข้อมูลของวัดทั่วประเทศเข้าไปบนแอปพลิเคชั่น IsWhere ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ และยินดีที่ได้สนับสนุนพุทธศาสนาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย วัดที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “ดิจิทัล เทมเปิ้ล ไทยแลนด์”

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ iswhere.com/onab หรือติดต่อที่ 098-641-5144

 

TMC ร่วมเปิดตัวโครงการ "ดิจิทัล เทมเปิ้ล ไทยแลนด์"

TMC ร่วมเปิดตัวโครงการ "ดิจิทัล เทมเปิ้ล ไทยแลนด์"

TMC ร่วมเปิดตัวโครงการ "ดิจิทัล เทมเปิ้ล ไทยแลนด์"

TMC ร่วมเปิดตัวโครงการ "ดิจิทัล เทมเปิ้ล ไทยแลนด์"

TMC ร่วมเปิดตัวโครงการ "ดิจิทัล เทมเปิ้ล ไทยแลนด์"