บมจ. เทเลอินโฟ มีเดีย จัดแสดงผลิตภัณฑ์ในงาน Intouch Group 2016 Half Year Analyst Meeting

บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ จัดงาน Intouch Group 2016 Half Year Analyst Meeting โดยมีคุณอนันต์ แก้วร่วมวงศ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ เป็นผู้แถลงข้อมูลการดำเนินงานของซีเอส ล็อกซอินโฟ และบริษัทในเครือ ภายในงาน บมจ. เทเลอินโฟ มีเดีย ได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์ทั้งสิ่งพิมพ์และออนไลน์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักวิเคราะห์การลงทุน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมสยาม เคมพินสกี กรุงเทพฯ