TMC&ADV ร่วมงาน Job Fair เปิดรับบัณฑิตใหม่

เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ได้จัด Job Fair มหกรรมนัดพบแรงงาน  “Engineering Career day 2020″  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางบริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ “ทีเอ็มซี” และบริษัท เอดีเว็นเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “เอดีวี” ได้เข้าร่วมออกบูธเปิดโอกาสให้กับน้องๆนิสิตนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานและเปิดรับ Resume สมัครงานเพื่อเข้ารับการพิจารณาร่วมงานกับทางบริษัท  โดยตลอดงานมีพี่ๆฝ่ายบุคคลคอยให้ข้อมูลและคำแนะนำการสมัครงานอย่างเป็นกันเอง  จากกิจกรรมนี้มีน้องๆม.ศิลปากรให้ความสนใจกันมากมาย   ทาง TMC และ ADV  ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นอย่างมาก แล้วหวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันนะคะ

TMC&ADV ร่วมงาน Job Fair เปิดรับบัณฑิตใหม่

TMC&ADV ร่วมงาน Job Fair เปิดรับบัณฑิตใหม่

ภาพบรรยากาศน้องๆนิสิตให้ความสนใจเข้ามากรอกข้อมูลสมัครงาน

TMC&ADV ร่วมงาน Job Fair เปิดรับบัณฑิตใหม่

TMC&ADV ร่วมงาน Job Fair เปิดรับบัณฑิตใหม่

TMC&ADV ร่วมงาน Job Fair เปิดรับบัณฑิตใหม่