YellowPages จับมือ eTouch ส่งเสริมการทำการตลาดออนไลน์ต่อ SMEs

Thai SMEs Will Go Digital in Global Market

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 คุณกมลกานต์ นิลตะสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) และ ดร.พันธิตรา ปัทมานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีทัช จำกัด ตัวแทนที่ได้รับการรับรองจาก Alibaba.com ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ความร่วมมือกันในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยเข้าสู่การทำธุรกิจผ่านสื่อดิจิทัลแบบครบวงจร รวมถึงการทำการตลาดบนโซเชียลมีเดีย ด้วยการให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SMEs ด้านการทำตลาดออนไลน์ เทคนิคการใช้เครื่องมือและการนำสินค้าและบริการของ SMEs สู่ตลาดโลก ผ่านเว็บไซต์ www.alibaba.com และในประเทศผ่านเว็บไซต์ www.yellowpages.co.th

 

YellowPages จับมือ eTouch ส่งเสริมการทำการตลาดออนไลน์ต่อ SMEs

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถผลักดันให้ SMEs ของไทยเข้าสู่ธุรกิจผ่านสื่อดิจิทัลอย่างครบวงจร และสามารถก้าวไปยังตลาดโลกได้สำเร็จความร่วมมือเพื่อผู้ประกอบการไทยร่วมกันเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการสร้างโอกาสการขายสินค้าหรือบริการ ผ่านแพลตฟอร์ม YellowPages เพื่อบุกตลาดภายในประเทศให้แข็งแกร่ง และเสริมกลยุทธ์ให้ธุรกิจด้วยแพลตฟอร์มระดับโลกอย่าง Alibaba.com

 

ภาพการอบรบกึ่ง Workshop ของ eTouch

ภาพการอบรบกึ่ง Workshop ของ eTouch

 

 logo บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน)
 logo ไทยแลนด์ เยลโล่เพจเจส
 logo UTCC มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 logo eTouch Co.,Ltd.
 logo Alibaba.com