MD-TMC ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานสัมมนาด้านดิจิทัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทย

คุณชุติเดช ปริญฐิติภา MD-TMC เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ในงาน “ดิจิทัล ไทยแลนด์ 2016″ ด้วยความร่วมมือของ 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกระทรวงมหาดไทย ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนดิจิทัลไทยแลนด์” กับ Thailandmall.net โดยความดูแลของ คุณภควัต รักศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและที่ปรึกษาด้านธุรกิจดิจิทัลให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จะใช้เป็นตลาดกลางออนไลน์แห่งชาติให้กับกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน รวมถึง SMEs เพื่อรวมพลังครั้งสำคัญของคนทั้งประเทศในการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล พร้อมเป็นศูนย์รวมการผลิตยุคใหม่ของการค้าและการลงทุนที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาคอาเซียน ภายใต้นโยบายแนวคิด Digital for All ของรัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์