อบรมเทคนิคการขาย Digital Product โดยทีมงานเยลโล่เพจเจส

เมื่อวันที่ 29 ม.ค.62 เยลโล่เพจเจส นำทีมโดย คุณอิทธิชัย วานิชเจริญวงศ์ Digital Marketing Consultant Director
และ คุณกัญญ์ชิตา วริทธิ์ทินานนท์ Lead UX/UI Strategist วิทยากรผู้มากประสบการณ์ด้าน Digital Product

ได้รับความไว้วางใจให้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้และเทคนิคด้านการขาย Digital Product ของเยลโล่เพจเจส ให้แก่ทีมงานขายของบริษัท eTouch จำกัด (ในเครือมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) ซึ่งมี 3 หัวข้อหลัก ดังนี้

1. Build A Successful Sales Strategy
2. Step Of Sales
3. ทำไมปิดการขายไม่สำเร็จ แม้บริษัทดัง สินค้าดีมีประโยชน์

บรรยากาศการอมรมเป็นไปด้วยความเป็นกันเอง สนุกสนาน ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอมรม

 

บรรยากาศการอบรม โดยคุณอิทธิชัย วานิชเจริญวงศ์ - เยลโล่เพจเจส
บรรยากาศการอบรม โดยคุณอิทธิชัย วานิชเจริญวงศ์ - เยลโล่เพจเจส
ทีมงานเยลโล่เพจเจส และ ทีมขาย บริษัท eTouch จำกัด (ในเครือมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)