ประสบการณ์จริง กับการฝึกงานของเด็ก Web Dev มทร.ธัญบุรี

ประสบการณ์จริง กับการฝึกงานของเด็ก Web Dev มทร.ธัญบุรี

สวัสดีครับ ขอแนะนำตัวก่อนนะครับ ผมนายณัฐธัญ ห้วงสุวรรณ ชื่อเล่น ดิน เรามากจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มาฝึกใน ตำแหน่ง Web Developer...