พันธมิตรทางธุรกิจ

จานดาวเทียม PSI, เครื่องปรับอากาศ ,กล้องวงจรปิด,เครื่องกรองน้ำ
 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด - MUFG Bank
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC
 IsWhere a lifestyle app
 
 
 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เชอร์วิส จำกัด (มหาชน) - เอไอเอส
  AIS Business Solution เส้นทางความสำเร็จของคนทำธุรกิจทุกประเภท
 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) - CSL 
 logo9-intouch 
 บริษัท เอดี เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
 
  Hunsa.com
 ร้านฟาร์มสุข ผู้นำช้อปปิ้งออนไลน์ สินค้า OTOP ช่วยเหลือเกษตรกร 
 TMC Outsourced Contact Center