ประสบการณ์ Database Intern กว่าครึ่งปี !

ประสบการณ์ Database Intern กว่าครึ่งปี !

สวัสดีทุกคนที่เข้ามาอ่านนะคะ ขอแนะนำตัวก่อนเลย ชื่อ “นามิ” มาจาก มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร เรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์...