ประสบการณ์ฝึกงานจากใต้มาเมืองกรุงกับตำแหน่ง Marketing

ประสบการณ์ฝึกงานจากใต้มาเมืองกรุงกับตำแหน่ง Marketing

สวัสดีทุกคนที่เข้ามาอ่าน Blog นี้กันนะคะ เราชื่อ เทียน เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะ วิทยาการจัดการ...