เด็กเอกไทยกับการฝึกงาน ตำแหน่ง Content Writer

เด็กเอกไทยกับการฝึกงาน ตำแหน่ง Content Writer

สวัสดีค่ะ เราชื่อภานุชนาถ ยมภา ชื่อเล่น ” เนย ” นะคะ จากคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรามาฝึกงานในตำแหน่ง...