สหกิจ 4 เดือน Graphic Design แบบ Work From Home

สหกิจ 4 เดือน Graphic Design แบบ Work From Home

สวัสดีค่ะ ทุก ๆ คน เราเป็นนักศึกษาฝึกงาน   เราชื่อน้ำหนึ่ง เราศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน...