Wish You Merry Christmas & Happy New Year. May the treasures and pleasures of Christmas be with you. Merry Christmas!

Wish You Merry Christmas & Happy New Year. May the treasures and pleasures of Christmas be with you. Merry Christmas!

บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งผู้บริหารและทีมงาน ขอส่งความสุขและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว...

โควิดแบบนี้ฝึกงานอย่างไร? เปิดประสบการณ์ฝึกงานแบบ WFH  ตำแหน่ง GRAPHIC DESIGN

โควิดแบบนี้ฝึกงานอย่างไร? เปิดประสบการณ์ฝึกงานแบบ WFH ตำแหน่ง GRAPHIC DESIGN

แฮะแฮ่มมม!!  สวัสดีค่ะทุก ๆ คนที่กำลังอ่านอยู่ ก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อน เราชื่อ “ครีม”  ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4...

ประสบการณ์ Admin Intern แบบ WFH ในช่วงสถานการณ์ Covid-19

ประสบการณ์ Admin Intern แบบ WFH ในช่วงสถานการณ์ Covid-19

สวัสดีทุกคนที่เข้ามาอ่าน Blog นี้นะครับ ก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนนะครับ เราชื่อ “นัท” ตอนนี้เรากำลังศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร...

บอกเล่าประสบการณ์เป็นเด็กฝึกงาน ตำแหน่ง Graphic Design ในช่วงโควิด แบบ Work From Home

บอกเล่าประสบการณ์เป็นเด็กฝึกงาน ตำแหน่ง Graphic Design ในช่วงโควิด แบบ Work From Home

สวัสดีค่ะทุกคน เราชื่อสุพรรณี คงสุข หรือเรียก กิ๊ฟ ก็ได้ค่ะ เราเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปกรรมศาสตร์...

สหกิจ 4 เดือน Graphic Design แบบ Work From Home

สหกิจ 4 เดือน Graphic Design แบบ Work From Home

สวัสดีค่ะ ทุก ๆ คน เราเป็นนักศึกษาฝึกงาน   เราชื่อน้ำหนึ่ง เราศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน...

ไทยญี่ปุ่นไม่อยู่ดินแดง มา Web Developer Intern แบบ Work From Home ในเวลา 4 เดือน!!

ไทยญี่ปุ่นไม่อยู่ดินแดง มา Web Developer Intern แบบ Work From Home ในเวลา 4 เดือน!!

“เฟิร์ส” นักศึกษา จากสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น มาสหกิจศึกษาในตำแหน่ง Web developer วันนี้จะเล่าประสบการณ์ดี ๆ ที่ได้รับทั้งความโหด มัน ฮา...

ประสบการณ์ Database Intern กว่าครึ่งปี !

ประสบการณ์ Database Intern กว่าครึ่งปี !

สวัสดีทุกคนที่เข้ามาอ่านนะคะ ขอแนะนำตัวก่อนเลย ชื่อ “นามิ” มาจาก มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร เรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์...

ทีมงาน YellowPages รับวัคซีนครบ 2 เข็ม สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า

ทีมงาน YellowPages รับวัคซีนครบ 2 เข็ม สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 บริษัท เทเลอินโฟ มีเดืย จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงาน และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด...

เมื่อเด็ก BBA จุฬาที่ไม่เก่งคอม มาฝึกงานตำแหน่ง Admin แบบ WFH ในบริษัทรับทำเว็บไซต์และสื่อออนไลน์

เมื่อเด็ก BBA จุฬาที่ไม่เก่งคอม มาฝึกงานตำแหน่ง Admin แบบ WFH ในบริษัทรับทำเว็บไซต์และสื่อออนไลน์

สวัสดีค่ะทุกคนที่เข้ามาใน blog นี้ เราชื่อก้อย ตอนนี้เป็นนิสิตกำลังจะขึ้นปี 4 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (BBA ภาคอินเตอร์)...

เด็กเอกไทยกับการฝึกงาน ตำแหน่ง Content Writer

เด็กเอกไทยกับการฝึกงาน ตำแหน่ง Content Writer

สวัสดีค่ะ เราชื่อภานุชนาถ ยมภา ชื่อเล่น ” เนย ” นะคะ จากคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรามาฝึกงานในตำแหน่ง...