ทีเอ็มซี ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ตามเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒

ทีเอ็มซี ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ตามเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒ โดยคุณกมลกานต์ นิลตะสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปต้อนรับปีใหม่ไทยเสริมศิริมงคลแก่องค์กร

โดยทั้งผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมแต่งกายแบบไทยๆ ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และเลี้ยงฉลองกันอย่างสนุกสนาน
เป็นขวัญและกำลังใจต่อการเริ่มศักราชใหม่อย่างมีความสุข

 


 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บมจ.เทเลอินโฟ มีเดีย
โทร. 0-262-8888 ต่อ 8264
อีเมล: marketing@teleinfomedia.co.th
เว็บไซต์: www.teleinfomedia.co.thwww.yellowpages.co.th