TMC จัดงาน 2016 Provincial Sale Kick-Off

ผ่านพ้นไปด้วยดีสำหรับงาน “2016 Provincial Sale Kick-Off” โดยปีนี้มีธีมงาน “TYP Strong Team Strong Target” เป็นการฟิตซ้อมอุ่นเครื่องและเตรียมพร้อมของพนักงานขายก่อนเดินทางออกขายในต่างจังหวัด โดยได้รับเกียรติจากคุณชุติเดช ปริญฐิติภา MD-TMC เป็นผู้กล่าวถึงทิศทางการขายต่างจังหวัดในครั้งนี้ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคตของบริษัทให้สอดคล้องกับโลกยุคดิจิตอลตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้พนักงานขายมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในการขายอย่างต่อเนื่อง จากนั้นคุณสุรชาติ คูเกษมรัตน์ DMD ร่วมถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการขายให้ทะลุเป้าหมาย พร้อมเคล็ดลับและแง่คิดดีๆ ในสาขาอาชีพพนักงานขาย สร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานขายเป็นอย่างมาก และเพื่อเตรียมพร้อมออกลุยให้กับพนักงานขายในครั้งนี้ ทางฝ่ายการตลาดและฝ่ายธุรกิจออนไลน์ ได้ร่วมจัดอบรมผลิตภัณฑ์ทั้ง Print และ Online ที่จะออกขายในครั้งนี้อีกด้วย

ฝ่ายการตลาด
บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน)
โทร. 0-2262-8443