TMC จัดอบรม Learning and Growth 2015 แก่พนักงานขาย

TMC จัดอบรม Learning and Growth 2015 แก่พนักงานขายในหัวข้อ “Online Catalog และ Customer Service” โดยมี คุณกัญญ์ชิตา วริทธิ์ทินานนท์ (Senior Webmaster) ฝ่ายธุรกิจออนไลน์ เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Online Catalog แบบเจาะลึก ครบทุกรายละเอียด พร้อมทดสอบวัดความรู้หลังเสร็จสิ้นการอบรม

โดยผลคะแนนการสอบของพนักงานขายในครั้งนี้จะนำไปประกอบการวัดผลของ KPI ประจำปี 2558 อีกด้วย ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นต่อทิศทางของกิจการในปีต่อไป

ฝ่ายการตลาด
บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน)
โทร. 0-2262-8443

 

tmc-learning-growth-poster