คำถามที่พบบ่อย

ถาม: หากสนใจลงโฆษณาในสมุดหน้าเหลืองไทยแลนด์ เยลโล่เพจเจส
1188 Thailand YellowPages หรือ เว็บไซต์ www.yellowpages.co.th จะติดต่อได้ที่ไหน

ตอบ: ติดต่อได้ที่ บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายบริการลูกค้า
โทร. 0-2262-8888 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น.- 17.30 น.


ถาม: สมุดหน้าเหลืองไทยแลนด์ เยลโล่เพจเจส มีกำหนดแจกจ่ายอย่างไร

ตอบ: ในแต่ละปี บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) ได้แจกจ่ายสมุดหน้าเหลืองไทยแลนด์ เยลโล่เพจเจส ให้กับผู้มีเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานทั่วประเทศที่จดทะเบียนไม่ น้อยกว่า 1 ปี และมีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของบริษัท โดยแจกประมาณช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคมของทุกปี


ถาม: ได้รับแจก สมุดหน้าเหลืองไทยแลนด์ เยลโล่เพจเจส แล้ว แต่ต้องการใช้มากกว่า 1 เล่ม ต้องทำอย่างไร

ตอบ: ท่านสามารถติดต่อขอซื้อ สมุดหน้าเหลืองไทยแลนด์ เยลโล่เพจเจส ทั้งฉบับภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และฉบับต่างจังหวัด ซึ่งแบ่งตามภูมิภาค ได้ที่บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) อาคารวานิช 2 ชั้น 27 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน ราชเทวี กทม. 10400  หรือโทร. 0-2262-8888


ถาม: การเพิ่มรายชื่อ ที่อยู่ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล ในสมุดหน้าเหลืองไทยแลนด์ เยลโล่ เพจเจส และ 1188 ไทยแลนด์  เยลโล่เพจเจส

ตอบ: 1. ท่านสามารถเพิ่มรายชื่อ ที่อยู่ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล ในช่องทางที่บริษัท จัดเตรียมไว้เพื่อบริการท่านดังนี้
 • โทรเพื่อข้อเพิ่มข้อมูลธุรกิจของท่าน หรือขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่ 1188 Thailand YellowPages
 • เพิ่มข้อมูลธุรกิจหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.yellowpages.co.th
 • กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเพิ่มรายชื่อธุรกิจในสมุดหน้าเหลืองไทยแลนด์เยลโล่เพจเจส แล้วส่งมาที่
  แผนกจัดเก็บข้อมูล ชั้น 28
  บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 1126/2 อาคารวานิช 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
  แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  หรือแฟกซ์แบบฟอร์มเพิ่มข้อมูลพร้อมหลักฐานมาที่ 0-2262-8178
ตอบ: 2. เตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ดังนี้
 1. สำเนาใบทะเบียนการค้า หรือ ภ.พ.20 หรือเอกสารการจ่ายภาษีของธุรกิจ สำเนาบัตรประชาชน
  (เอกสารทุกฉบับลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
 2. การลงข้อมูลนี้ สามารถบันทึกเลขหมายโทรศัพท์หลักของบริษัท หรือกลุ่มเลขหมายโทรศัพท์ เช่น 0-2943-2223-5
  และเลขหมายโทรสาร 1 หมายเลข ส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัทฯ

ถาม: ปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ www.yellowpages.co.th และเว็บอื่น ๆ ของบริษัท

ตอบ: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ แผนกบริการลูกค้า โทร. 0-2262-8888 หรือ  customerservice@teleinfomedia.co.th