บมจ. เทเลอินโฟ มีเดีย สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาให้โรงเรียนที่ขาดแคลน

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการข้อมูลธุรกิจผ่านเว็บไซต์ www.yellowpages.co.th ดำเนินธุรกิจเคียงข้างธุรกิจไทยมายาวนานกว่า 3 ทศวรรษ และเป็นบริษัทในเครือ บมจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมโดยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและประโยชน์ร่วมกันระหว่างองค์กรและสังคม (Creating Shared Value-CSV) โดยสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน จำนวน 15 เครื่อง ให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีเพื่อปูรากฐานอนาคตของชาติอย่างยั่งยืน

นางสาวกมลกานต์ นิลตะสุวรรณ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เนื่องด้วยบริษัทเราเป็นบริษัทด้านไอที สิ่งที่เหมาะสมมอบให้จึงเป็นคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดีที่สุดให้กับเด็ก เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าข้อมูล ความรู้ เปิดโลกกว้างมากขึ้น เสริมทักษะ นอกเหนือจากความรู้ในห้องเรียน เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่ง ที่ได้มอบโอกาสและประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ ให้กับเยาวชน เพื่อให้เป็นคนดีต่อทั้งครอบครัวและสังคม เหนือไปกว่านั้นคือให้ทุกคนเป็นกำลังสำคัญ เป็นอนาคตให้ประเทศเราต่อไป”

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนวัดถั่วทอง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 สพฐ. ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2467 เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้นรวม 68 คน โดยได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากนางสาวสุชีรา ช้างเยาว์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวเกศรา ศิริจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุชีรา ช้างเยาว์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่า “ทางโรงเรียนประสบปัญหาด้านงบประมาณที่มีจำกัด ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน ด้วยความมุ่งหวังที่อยากให้นักเรียนได้ความรู้ พัฒนาทักษะทุกด้าน ทั้งครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความทุ่มเทและอุทิศตนในการพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม มีโครงการที่ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง อาทิ ค่ายวิชาการ ค่ายคุณธรรม กิจกรรมจิตใสใจอาสา และกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับบริจาคจำนวน 15 เครื่อง และอุปกรณ์การเรียนการสอน ของเล่น หนังสือสาระความรู้ต่างๆ ที่บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาขน) ได้นำมามอบให้ครั้งนี้ ทางโรงเรียนจะนำไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างสูงสุด”

บมจ. เทเลอินโฟ มีเดีย เชื่อมั่นว่าการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและสังคมจะเป็นพลังขับเคลื่อนให้ธุรกิจและสังคมเติบโตและพัฒนาไปพร้อมๆ กันได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน

 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บมจ.เทเลอินโฟ มีเดีย
โทร. 0-262-8888 ต่อ 8264
อีเมล: marketing@teleinfomedia.co.th
เว็บไซต์: www.teleinfomedia.co.th, www.yellowpages.co.th
 
 
บมจ. เทเลอินโฟ มีเดีย สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาให้โรงเรียนที่ขาดแคลน - รูปที่ 2

บมจ. เทเลอินโฟ มีเดีย สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาให้โรงเรียนที่ขาดแคลน - รูปที่ 3

บมจ. เทเลอินโฟ มีเดีย สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาให้โรงเรียนที่ขาดแคลน - รูปที่ 4

donate-computers-to-school-2017-05