ที่นี่ Thai PBS ศูนย์คอลเซ็นเตอร์ ภายในเรือนจำ

รายการ “ที่นี่ Thai PBS” นำเสนอ
ศูนย์คอลเซ็นเตอร์ ภายในเรือนจำ


“บมจ.เทเลอินโฟ มีเดีย

เปิดโอกาสนักโทษทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงทำงานในเรือนจำ เป็นพนักงานคอลเซ็นเตอร์”

 

 

27 กรกฏาคม 2561 21:30 น.
รายการ “ที่นี่ Thai PBS” ได้นำเสนอประเด็นทางสังคม ถึงการ “เปิดโอกาสนักโทษทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงทำงานในเรือนจำ เป็นพนักงานคอลเซ็นเตอร์” โดยเสนอมุมมองวิธีการปฏิบัติงาน การฝึกทักษะการทำงาน ฝึกฝนทั้งด้านอารมณ์ การพูด การโน้มน้าว การขายทางโทรศัพท์ให้แก่ผู้ต้องขังได้เป็นอย่างดี เพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะเพื่อไปใช้ประกอบอาชีพได้เมื่อพ้นโทษ
เว็บไซต์ TMC Outsourced Contact Center
www.tmccontactcenter.com

 

คุณทิวาภา รักสัตย์

คุณทิวาภา รักสัตย์
ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง

กล่าวถึงผู้ต้องขังที่ทำงานภายในศูนย์คอลเซ็นเตอร์แห่งนี้จะได้รับทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การพูดสื่อสาร และที่สำคัญบริษัทฯ ยังเปิดโอกาสรับเข้าทำงานเมื่อพ้นโทษ เพราะมีประสบการณ์ตรง มีผลงานมาแล้ว

คุณกมลกานต์ นิลตะสุวรรณ

คุณกมลกานต์ นิลตะสุวรรณ
กรรมการผู้จัดการ บมจ.เทเลอินโฟ มีเดีย

กล่าวถึงความพึงพอใจในโครงการและผลงานที่ได้รับเป็นที่น่าพอใจสูงมาก น้องๆ ในเรือนจำทำผลงานได้ดีมาก เนื่องจากโฟกัสกับการทำงาน

พิธีกรรายการที่นี่ Thai PBS สัมภาษณ์นักโทษทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง

 

พิธีกรรายการที่นี่ Thai PBS สัมภาษณ์นักโทษทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บมจ.เทเลอินโฟ มีเดีย
โทร. 0-262-8888 ต่อ 8264
อีเมล: marketing@teleinfomedia.co.th
เว็บไซต์: www.teleinfomedia.co.th, www.yellowpages.co.th